peleti


Ogrevanje na pelete
peč na pelete Valher


Valher PK - peč na pelete

kotel na pelete Pelson X


VALHER UPX - UPLINJEVALNA PEČ NA POLENA IN DODATEK ZA PELETE

toplozračni kamin na pelete


Toplozračni kamin na pelete

toplovodni kamin na pelete


Toplovodni kamin na pelete

regulator ogrevanja seltron

Regulator ogrevanja Seltron

Centralno ogrevanje na pelete

Ob vse višjih cenah fosilnih goriv predstavlja eno izmed prijaznejših alternativ za družinski proračun in okolje, ogrevanje na pelete.Zakaj se vse pogosteje odločamo za izvedbo
ogrevanja s peleti?


Odgovor je ugodna cena pelet. Pri tem pa je način ogrevanja s peleti glede udobja še vedno dokaj primerljiv z udobjem pri uporabi fosilnih goriv. Predelava kotlovnice je pri enostavnejših rešitvah tudi razmeroma dostopna."Ali so peleti kot energent primerni za vse objekte?"


Pomembna prednost ogrevanja s peleti je tudi ta, da so primerni za vse vrste ogrevalnih sistemov. Ogrevanje s kotli na pelete je posebej primerno za hiše, kjer je večji del radiatorskega ogrevanja in kjer hiše ne sodijo v kategorijo varčnih objektov, torej porabijo 8 ali več litrov kurilnega olja na m2 na leto."Kakšna je razlika pri vzdrževanju kotla na fosilno gorivo in kotla na pelete?"


Vzdrževanje oziroma posluževanje kotla na pelete zahteva znatno več uporabnikovega dela v primerjavi s kotlom na olje ali plin. Skrbeti je potrebno, da ima kotel na voljo vedno dovolj pelet. Za dovajanje pelet je možnih nekaj rešitev. Večina kotlov ima že vgrajen ali prigrajen nekaj-dnevni ali tedenski zalogovnik, ki ga ročno polnimo z nasipavanjem pelet iz 15 kilogramskih vreč. Druga možnost je povezava kotla z večjim zalogovnikom ali silosom za pelete. V tem primeru se s pomočjo mehanskega ali sesalnega transportnega sistema peleti avtomatsko prečrpavajo iz silosa v sprotni zalogovnik kotla. Avtomatika kotla ali peletnega gorilnika skrbi za vžig , gorenje in dovod peletov iz sprotnega zalogovnika v kurišče. Boljši oziroma dražji kotli so opremljeni tudi s sistemi za avtomatsko čiščenje toplotnih izmenjevalnikov v kotlu in odvajanje pepela iz kotla v posebno zbirno posodo. Pri predelavah obstoječih kotlov z vgradnjo peletnih gorilnikov in pri cenejših izvedbah peletnih kotlov, je potrebno to delo opraviti ročno. Poleg tega je potrebno med kurilno sezono poskrbeti tudi za redno čiščenja dimovodnih naprav."Kakšni so koraki predelave obstoječega ogrevalnega sistema na ogrevalni sistem s peleti?"


Imamo dve osnovni možnosti. Obstoječi kotel na fosilno kurivo nadomestimo s kotlom na pelete. Zamenjava kotla zahteva še vgradnjo hidravlične kretnice ali manjšega zalogovnika toplote, druge predelave praviloma niso potrebne. Za to možnost se odločimo, če je obstoječa kurilna naprava starejšega datuma oziroma je že »amortizirana«. V primeru, da imamo novejšo kurilno napravo in imamo v kurilnici tudi še dovolj prostora, se lahko odločimo za dodatno vgradnjo kotla na pelete. Priključitev se lahko izvede paralelno k obstoječemu talnemu kotlu, ki hkrati služi kot hidravlična kretnica za peletni kotel. Kotel pa je mogoče povezati tudi s preklopnim ventilom, pač glede na okoliščine v danem primeru. Sicer pa je dobra novica tudi to, da pri kotlih, ki jih opremimo s peletnim gorilnikom, zadostuje manjši presek dimnih cevi, to je podobno kot pri kotlih na fosilna goriva. Tako predelava dimovodnih naprav pri prehodu iz olja na pelete praviloma ni potrebna."Lahko obstoječ oljni kotel predelamo na kurjenje s peleti?"


Enoznačnega odgovora tukaj ni. Specialnih oljnih kotlov praviloma ne priporočamo predelovati na kurjenje s peleti. Kljub temu pa kotli na olje, ki imajo dovolj veliko gorilno komoro, omogočajo tudi delovanje s peletnim gorilnikom. Pri tem je potrebna zamenjava vrat in redno dnevno ali nekaj-dnevno ročno čiščenje kurišča in toplotnih izmenjevalnikov. Precej lažja pa je vgradnja peletnega gorilnika na obstoječe kotle na trdo kurivo. Ti kotli imajo praviloma dovolj veliko kurišče in prostor s posodo za zbiranje pepela. Seveda še vedno ostaja ročno čiščenje kotla podobno kot pri kurjenju polen.


"Peleti ali toplotna črpalka? Kateri način ogrevanja ima več prednosti?"Ogrevanje s peleti je seveda manj udobno kot s toplotno črpalko, ima pa kopico drugih prednosti. Peletom v prid govori manjša zahtevana začetna investicija, prihranki pa so primerljivi. Ogrevanje deluje stabilno in ni občutljivo na nizke zunanje temperature. Dodatna prednost ogrevanja na pelete se kaže pri visokotemperaturnem in klasičnem radiatorskem ogrevanju, kjer večina toplotnih črpalk ni primerna.  


"Kdaj se je smiselno odločiti za ogrevanje s kaminom na pelete?"


Kamini že dalj časa niso samo okras doma, ampak vedno bolj postajajo tudi pomemben in enakovreden vir ogrevanja. Razlikujemo dve osnovni izvedbi kaminov. Prvi so toplozračni in se uporabljajo neposredno za ogrevanje enega velikega ali več povezanih prostorov. Drugi so toplovodni - ti samo ca 20 % toplote oddajo neposredno v prostor, preostalo toploto pa prenesejo preko cevnega sistema v klasično centralno ogrevanje objekta. Uporabijo se lahko kot osnovni ali kot dopolnilni vir toplote. Kamini pa se razlikujejo tudi po vrsti kuriva, ki ga uporabljajo. Lahko so za polena ali za pelete ali kombinirani. S kamini na pelete postane ogrevanje tudi zelo udobno. Ti kamini so opremljeni z zalogovnikom za pelete in vso potrebno avtomatiko za samodejno delovanje. Če k temu dodamo še čudovit občutek prasketanja in topline ognja v dnevnem prostoru, je izbira kamina za ogrevanje več kot samo varčna odločitev.


"Kakšna je prihodnost ogrevanja s peleti?"


Ogrevanje s peleti ni le cenovno ugodno, je tudi zeleno in ekološko ter CO2 nevtralno. V Sloveniji imamo skoraj 60 % površin poraslih z gozdovi in velike rezerve pri izrabi lesne mase, kar nam zagotavlja dolgoročno možnost samooskrbe in narodno gospodarske rasti. Pri vgradnji peletnih kotov ali gorilnikov pa je za pravilno, varčno in udobno delovanje ogrevalnega sistema potrebna tudi sodobna regulacija ogrevanja. Priporočamo Seltronove sodobne regulatorje ogrevanja Promatic® WDC, ki podpirajo tudi kombinacije več toplotnih virov.

VIR: Seltron d.o.o., Jože Hertiš, tehnični direktor


zalogovnik-hranilnik-akumulator-toplote


Zalogovnik toplote


zalogovnik-prerez


Zalogovnik toplote v prerezu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotel VALHER STK


Klasičen kotel na polena Valher STK

 

 


Zalogovniki toplote

Sodobni kotli za obnovljive vire energije, ki delujejo na principu pirolize lesne mase, dosegajo optimalni izkoristek in dolgo življenjsko dobo, če delujejo pri nazivni moči, kjer dosegajo najboljši izkoristek delovanja in imajo najdaljšo življenjsko dobo. Kotli ali drugi generatorji toplote morajo biti dimenzionirani tako, da zagotavljajo dovolj energije v najneugodnejših vremenskih pogojih, kar po drugi strani pomeni, da imajo v preostalih obdobjih več energije, kot je potrebujemo. Da lahko kotli v vseh primerih obratujejo z optimalnimi delovnimi pogoji, se v ogrevalni sistem vgrajujejo zalogovniki toplote. Le ti omogočajo okolju prijazno, predvsem pa gospodarnejše delovanje ogrevalnega sistema in hkrati bistveno izboljšajo udobje ogrevanja. Tako je v sodobnih ogrevalnih sistemih s kotli na polena obvezna uporaba hranilnika toplote. Le ta služi za hrambo vse presežne toplotne energije, ki jo v danem trenutku proizvede kotel in morebitni drugi viri toplote kot na primer solarni sistem ali toplotna črpalka.Zalogovnikov je več vrst, tako po konstrukciji kot po namenu uporabe in kakovosti izdelave. Pomembna je pravilna izbira zalogovnika glede na sestavo ogrevalnega sistema in zahteve uporabnika ali investitorja. Osnovne zahteve za dober zalogovnik so, domišljena konstrukcija, ki med drugim zagotavlja učinkovito termično plastenje vode, dobra toplotna izolacija in kakovostni materiali ter izdelava. V kolikor ima kotlovnica več toplotnih virov, je pomembno, da je zalogovnik zgrajen tako, da omogoča priključitev več različnih toplotnih virov. Sodoben zalogovnik dopolnjen s pravilno regulacijo, omogoča polnjenje in odvzemanje energije po plasteh tako, da dosežemo optimalno delovanje različnih toplotnih virov oziroma generatorjev toplote in njihovo sobivanje ter visoko udobje ogrevanja.Paleta hranilnikov toplote z blagovno znamko Seltron OPTIMA zajema zalogovnike brez dodatnega toplotnega izmenjevalca volumna od 600 do 2000 litrov, zalogovnike z enim toplotnim izmenjevalcem volumna od 600 do 2000 litrov, ter tehnološko napredne hranilnike z dvema toplotnima izmenjevalnikoma in dodatnim pretočnim izmenjevalnikom iz nerjavečega jekla za higiensko neoporečno ogrevanje sanitarne vode. Vsi zalogovniki so na voljo v velikostih od 600 do 2000 litrov.

VIR: Seltron d.o.o., Jože Hertiš, tehnični direktor

 

Najcenejše ogrevanje je na polena, vendar je potrebno malo delati

 

Olje in plin iz uvoza sta riziko

V Evropi in Sloveniji je veliko vrst ogrevalnih sistemov in na žalost še vedno prevladujejo ogrevalni sistemi na fosilna goriva, ki so žal odvisni od nihanja cen na svetovnih borzah. Dolgoročno je torej ogrevalni sistem na fosilna goriva lahko zelo drag, saj nikoli ne vemo, kako se bodo dvignile ali spustile cene energentov kot so olje ali plin. Problem pri olju je poleg relativno visoke cene tudi onesnaževanje, ki ga povzroča.  Plin v primerjavi z oljem onesnažuje manj, a ni naš.

Cena električne energije je dolgoročno neznanka

V porastu so sanacije stavb s pomočjo toplotnih črpalk. Takšna vrsta ogrevanja spada trenutno med vrsto alternativnih vrst ogrevanja in je odlična izbira glede na udobno rokovanje in enostavnost uporabe ob predpostavki, da bo cena elektrike dolgoročno nizka. Toplotna črpalka za obratovanje in črpanje energije iz zraka ali zemlje porabi tudi do 7.000 KwH energije letno. A problem je, da velik del električne energije pridobimo iz fosilnih goriv (TEŠ 6) ali pa ga uvozimo iz tujine in transportiramo po dotrajani električni infrastrukturi. Dolgoročnost takšne naložbe je torej odvisna tudi od tega, koliko bremena za obnovo elektro omrežja se bo prevalilo na uporabnike.

 

VIR: Valher d.o.o., Miha Vake, marketing in servis

Pošljite e-mail

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:

*:

*:

Deli z ostalimi